Нежилищни имоти

Нежилищни имоти

Нежилищни имоти

Имоти - частна или публична общинска собственост са отдадени под наем чрез провеждане на публично оповестен търг или конкурс, след решение на общинския съвет. Свободни нежилищни имоти за отдаване под наем https://www.burgas.bg/bg/targove

 

Общински дворни места;

 

Общински терени, заети от временни обекти по § 17 от ЗУТ.