Плащане на наеми

Плащане на наеми

Информация и начини за плащане на наеми

 

ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ”

гр. Бургас, ул.”Шейново” № 24
ЕИК 0000568141424
ДДС № BG 000056814
МОЛ: инж.Тина Писарова

 

Банкова с-ка:

Общинска банка АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG29SOMB91303123995900