Пристанище Крайморие

Пристанище Крайморие

Информация за обекта:

  • Работно време:
  • Телефон за резервация: 0884 277 761
  • Адрес: Крайморие, 8014 Бургас
  • Координати: 42.44497953522, 27.4954785482

Правилник за организация

Виж наредба

„Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка)“, се намира в акваторията на Черно море (поземлен имот с идентификатор 07079.10.1331), северно от кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и североизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.10.623 по кадастралната карта на гр. Бургас.

Изграждането на лодкостоянката е финансирано по Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, приоритетни оси:  Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

Капацитетът на лодкостоянката е за общо 54 лодки с дължина от 6 до 12 метра. Лодкостоняката разполага с колонки за зареждане с ток и вода и има изграден слип и за спускане и изтегляне на малки рибарски кораби и лодки.

 

Актуални цени за наем

Правилник за организация престоя на територията в "СПО Крайморие"

Правилник за организация на работата в "СПО Лодкостоянка Крайморие"

Разглеждания: 1182
Назад към всички