Социални жилища по ОП "Региони в растеж"

Социални жилища по ОП "Региони в растеж"

Заявление, декларация ведно с приложените към тях документи се подават:

На място на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 4.

или

По ел. поща: obshtinski_imoti_stud@abv.bg, с прикачени заявление, декларация и документи, които са попълнени, собственоръчно подписани и сканирани.

Тел. за информация за социалните жилища:  0887703363, 056/84-08-01 - вътр. 17.
 


Файлове и ресурси: