Продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди